Diákok, akik körzeti, megyei, országos versenyeken eredményeket értek el:

2016-2017-ben

2017-2018-ban

2018-2019. I. félévben

 

 

 

2018. április 5. - péntek

Szeretettel várunk minden érdeklődőt Keintzel Fanni VIII. osztályos diákunk képkiállítására, amelynek helyszíne a Bögözi Általános Iskola, és időpontja 2018. április 5., péntek 17.00 óra.Beiratkozás a 2019-2020-as tanév előkészítő osztályába:

Értesítjük a kedves szülőket, hogy az előkészítő osztályba való iratkozás 2019. március 4 - 22-e között történik. Az alábbi információs csomagot rendelkezésükre bocsájtjuk, amelyből kiderül, hogy milyen iratcsomóval, melyik egységhez és melyik időszakban lehet beíratni a leendő előkészítő osztályos gyermeket. Szeretettel várjuk az iratkozókat. További információ a 0266-245-410-es telefonon. Letölthető információk: itt

 

Suli(új)ság

Intézményünk apraja-nagyjának az ötletéből és munkájának a gyümölcseként immár 2 éve örvendhetünk az időszakosan megjelenő iskola újságnak. Célunk az újsággal információkat nyújtani iskolánk életéből a helyi közösség számára. Az olvasó egy összképet kaphat iskolánk életéből, mint például: diákok fogalmazásai, beszámolók a kulturális rendezvényekről, versenyeken való részvételről és az eredményekről, pedagógusok cikkei jelennek meg, tehetséges diákok munkái jelennek meg. Az iskola újság megjelenéséhez szükséges anyagi alapot a Bögöz Községért Egyesület pályázata által a Betlen Gábor Alapkezelő Z.R.T. támogatta. Ezúton szeretnénk megköszönni az említett szervezetnek a segítségét, hiszen enélkül a lap nem jelenhetett volna meg. Tervünk a lap megjelenését szorgalmazni az idei évben is. Köszönjük mindazoknak a kollegáknak a segítségét, akik hozzájárultak a lap megjelenéséhez.

  

 

 

 

Interaktív tevékenységek modern eszközök segítségével

A Bögözi Wass Albert Iskoláért Egyesület 2018-as évi pályázatának köszönhetően iskolánk egy tanterme interaktív táblával gazdagodott, amely az agyagfalvi iskolában van felszerelve. Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani a Bethlen Gábor Alap Z.R.T-nek az anyagi támogatásért. Egyesületünk tevékenysége Bögöz község iskoláinak az anyagi, és a diákok szellemi fejlődését célozza meg. Köszönetet mondunk minden támogatónknak és arra biztatjuk a község lakóit, hogy támogassák az egyesületet a 2018-as évi adójuknak a 2%-val, hiszen ez az összeg jutalomkönyvekre, didaktikai eszközökre, kulturális rendezvényekre kerül felhasználásra. A támogatási adatlapot letölthetik itt!


Elindultam szép hazámbul XIII. - Szabó Csaba népdalverseny

       IDŐPONT VÁLTOZÁS!!! - ÚJ IDŐPONT NOVEMBER 29. DÉLELŐTT 10 ÓRA, HELYSZÍN AGYAGFALVI MŰVELŐDÉSI HÁZ.

Felhívás - itt!!!

Kötelező népdalok - itt!!!


2018. október 25. - Gyémántkrajcár mesemondó verseny Bögözben

      A Megyei Tanács által támogatott Gyémántkrajcár elnevezésű mesemondó verseny körzeti szakaszát idén is sikerült megszerveznünk a Bögözi Általános Iskolában, 2018 okt 25.-én. E támogatásnak köszönhetően minden résztvevő versenyző ajándékkönyvben és részvételi oklevélben részesült. Ez a vetélkedő előkészítő, I-IV, V-VIII osztályos tanulók számára volt meghirdetve.  Agyagfalva, Béta, Vágás, Bögöz iskolák képviseltették magukat különböző korosztályokban. A vetélkedő hangulata mesés, szép környezetben zajlott és igencsak emelte a színvonalát az, hogy a gyerekek élvezettel, örömmel mondták a meséket, és nem ismétlődtek a különböző mesék. 

            Az előkészítősök kategóriájában I. díjat nyert: Barabás Dóra, II. díjas Fosztó Csenge, III. díj Demeter Tamás. Az I-II.-ok kategóriájában I. díj: Dajca Vilmos, II. díj Kászoni Kata, III. díj Papp Klementina és Fábián Márk. A III-IV. osztályosok körében I. díj: Bartalis Klementina Kamilla és Pitó Előd Lajos, II. díj Gothárd Kristóf és Lázár Melánia Angyalka, III. díj Mihályi Timea és Tamás Blanka. Az V-VI korosztályban első díj: Szigyártó Harmat, II. díj Csapai Barabás Alex-Ede és Szakács Boglárka, III. díj Zinner Boglárka. A VII-VIII.-os korosztályban I. díj: Oláh Tamás, II. díj Keintzel Fanni, III. díj Szabó Katalin.

   A díjazottak külön oklevélben és jutalomkönyvben részesültek. A vetélkedő befejezéseképpen a házigazdák teával és falnivalóval kínálták meg a versenyzőket és az őket kísérő pedagógusokat.

    Külön köszönet a felkészítő pedagógusoknak és a szervezőknek, ezen kívül támogatóinknak: Hargita Megye Tanácsa, Fornetti látványpékség, Baby pan srl. (dobói pékség), Szende ABC.

Október: Szüreti bál, almabál Bétában, Bögözben és Agyagfalván:


Október: Történelmi vetélkedő az Agyagfalvi Berzenczey László Általános Iskolában:2017-2018-as tanév

Hamarosan: Karneválok időpontjai: 

Bögözi óvoda - 

Bögözi I-VIII osztály - február 23. du. 16-17 órától - Bögözi Kultúrotthon.

Agyagfalvi óvoda - március 3. - Agyagfalvi Kultúrotthon

Agyagfalvi I-VIII osztály - március 2. - Agyagfalvi Kultúrotthon

Vágási Márton Áron Általános Iskola - 

Bétai I-IV osztályos iskola és óvoda - 


Október 22 - Családos nap a Bétai Iskola játszóteréért

Október 22-én családos napot szervezett a Három Hegy Ifjúsági Egyesület, iskola és szülők hármasa. A családi nap szentmisével kezdődött, majd a bétai iskola udvarán gyermekprogramok várták a három falu családjait, mint például az Arany Griff Rend Egyesület középkori bemutatója, a Gozefini művésztársulat. A programok idején szülők és pedagógusok által készített hagyományos pityóka tokánnyal csillapíthatták éhségüket a résztvevők, amelyigazan jól sikerült. Köszönjük a szakácsoknak. Az ünnep a szórakozás mellett jótékony céllal szerveződött: adományokat gyűjtöttünk a bétai iskola udvarán található játszótér felújítására. A nap végére 1561 lej került a dobozkákba, ezzel az összeggel indulunk neki a játszótér fejlesztésének. Minden adományozónak, szervezőnek köszönetünket fejezzük ki.Külön köszönjük a Bögözi Tanács anyagi segítségét, amely az iskola udvaron található raktár épület rendbetételére szolgál. Már el is kezdődtek a feljavítási munkálatok.


Október 20 - Gyémántkrajcár
Mesemondó verseny Bögözben

2017. október 20-án került sor Bögözben a Gyémántkrajcár elnevezésű körzeti mesemondó versenyre, amelyet Hargita Megye Tanácsa és a Dobói pékség támogatott. Bögöz-körzet diákjai Vágás, Béta, Agyagfalva, Bögöz iskoláiból képviseltették magukat ezen a vetélkedőn. 
A vetélkedő délelőtt 10 órától kezdődött, a diákok két teremben egy időben mondták a meséket: külön az I-IV-esek Báró Márta és Balázs Gudor Margit tanárnők zsűrizésével, aki
k I-II; III-IV; osztályos korcsoportokban díjazták a gyerekeket. Az V-VIII. osztályosok Bálint Ibolya és Pálffy Lilla-Izabella tanítónők zsűrizésével V-VI és VII-VIII osztályos korcsoportokban lettek jutalmazva.
Külön köszönet illeti a felkészítő pedagógusokat, akik segítettek a diákok felkészülésében és az osztályszintű versenyen kiválasztották azt a két diákot, akik képviselték iskolájukat a különböző korcsoportokban. Köszönet és dicséret jár az összes mesemondó diáknak, akik színes, tartalmas népmesékkel szórakoztatták a hallgatóságot, élményhez juttatták társaikat, tanáraikat. A Megyei Tanács által meghirdetett és elnyert pályázatnak köszönhetően minden versenyző az emléklap mellet egy-egy szép ajándékkönyvben részesült.

Gratulálunk a nyerteseknek, és reméljük, hogy jövőben még többen kedvet kapnak a mesemondáshoz. Várunk benneteket jövőre is!

 


Október 14 - ovis szüreti bál Bögözben

A bögözi óvodások szombaton délután rendezvényükkel szórakoztatták az érdeklődőket. Délután 3 órától székelyruhába öltözve körbejárták a falut szekerekkel, ezzel meghívva a lakosokat a 4 órától kezdődő mulatságra. A rendezvényre többnyire szülők és nagyszülők, illetve testvérek mentek el. A szüreti tánc népi gyermekjátékokból tevődött össze, amelynek nagy sikere volt. Ezt követően mulatságra került sor, amelyen a gyermekek kedvükre szaladgálhattak, táncolhattak, mulatozhattak, egyszóval zsibongott a kultúrház a gyermekhangtól. A szülők is komolyan készültek a bálra, szendvicset, sütit készítettek, így az elfáradt, megéhezett gyermekek kedvükre táplálkozhattak. A legértékesebb lelki táplálékot viszont a bál, a zene, a tánc, a székelyruha és a hangulat adta.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Október 13 - Szüretibál Vágásban

Intézményünk egységeinél elkezdődtek a hagyománnyá vált szüreti mulatságok. Pénteken, október 13-án Béta-Dobó-Vágás diákjai, tanárai, tanítói és óvónői szekérre ülve székelyruhában körbejárták az említett falvakat, ezzel meghívva a lakosságot a délután kezdődő mulatságra. Rendezvényünk célja a hagyományaink ápolása a székelytánc gyakorlása és a közösség formálása. Minden óvodás, kisikskolás és V-VIII. osztályos szüreti tánccal szórakoztatta a közönséget. A bál legszebb pillanatát élhették meg a szülők, amikor látták gyermekeiket büszkén viselni a székelyruhát és felkészülten előadták a szüreti táncot, ők lehettek a bál szervezői, amelyen mindenki jól érezte magát. Fontos, hogy már az óvodás korban hallgassák a nálunk elterjedt, régi időkből fennmaradt zenét és örömmel táncolják azt. A szüreti tánc után a diákok kedvükre mulathattak, táncolhattak, amelyet jókedvüen tettek. Öröm számunkra látni azt az összefogást, amelyet a három falu megtett, azaz közös rendezvények szervezése, azokon való részvétel ugyanúgy, mint az osztályok fenntartása a minimális létszámkövetelményeket figyelembe véve olyan módon, hogy külön osztályokban tanulhatnak a diákok. Nem a falu számít, ahova iskolába kell járjanak, hanem az osztály, amelyik a korosztályuknak megfelel, legyen az Bétában, vagy Vágásban. Vezetőségünk továbbra is támogatja a három falu közösségi tevékenységeit. a falu közössége nevében köszönetet mondunk a pedagógusoknak, akik szívvel-lélekkel készültek a bálra és úgy készítették fel a diákokat.


Pál Tamás, igazgató  


Október 6.

 

Ez az a nap mikor az aradi tizenhármat kivegezték 1849. október 6-án. Vértanúkká váltak, a magyar szabadság vértanúivá.

Október 6. van és iskolánk diákjaival megemlékezett erről a napról. Egy rövid dokumentumfilmet vetítettük le a diákoknak és a tanároknak egyaránt. Mi igy emlékeztünk meg róluk.

 

Fejér Mihály, történelem tanár

 

 

 

 


 Október 2.

Újra meglátogatta intézményünket Lévai Kálmán tűzoltó ezredes a magyarországi Karcag településről. A település lakossága könyvadományt küldött iskolánknak, amelyek az intézmény könyvtárát gazdagítják. Az ezredes beszédében kiemelte az olvasás fontosságát, azok eredetiségét, arra buzdítva a diákokat, hogy ne hanyagolják el a könyből való olvasást, még akkor sem, ha "mindent megtalálnak" a neten. Köszönjük az ezredes úrnak, hogy már sokadszorra jön hozzánk, és ahogyan fogalmazott "otthonról hazajön". Visszavárjuk...

Pál Tamás, igazgató


Szeptember 29.

Szent László-történelmi vetélkedő Bögözben

 A Kájoni János megyei könyvtár kérésére 2017. szeptember 29-én a Bögözi Általános Iskola és az Agyagfalvi Általános Iskola IV. osztályos tanulói történelmi vetélkedőn vettek részt. A címe: Szent László élete, legendák, lovagkirály, Erdély védőszentje, települések elnevezése, freskók. Úgy a bögözi, mind az agyagfalvi negyedikesek képviselték iskolánkat. A vetélkedő egy nagyon érdekes, izgalmas, interaktív, társasjátékból állt. A társasjáték alapja egy „Szent László székelyföldön” nevű térkép volt. A csoportok miután kiválasztották a szószólót, dobót, egy gurítókockával egyaránt gurítottak. Különböző mezőkre léphettek. A mezőknek megfelelően különböző kérdésekre kellett válaszoljanak, ami természetesen Szent László nevéhez kötődött. Minden helyes válasz egy pontot ért. Homokóra mutatta a letelt egy percet, ami idő alatt a csoport tagjai megbeszélhették a lehetséges válaszokat. Közben lehetett segítséget, szerencsét, jutalmat nyerni, ezeket a korongokat a versenyzők felhasználhatták, ha bizonytalanok voltak a válaszadásban. A közel két órás vetélkedőt eredményhirdetéssel zárták, ahol a szervezők összesítették a pontszámokat és értékelték a versenyzők tudását, felkészülését, ügyességét. Összesen 10 pontot lehetett elérni. Volt két 9-9, egy 10 pontos csapat (Bögöz), két 6-6, egy 8 pontos csapat (Agyagfalva). A szervezők mind a huszonnégy negyedikes versenyzőt jutalomban részesítették egy-egy „varázsceruzával”, csapatonként egy-egy ceruzatartót kaptak. A felkészítő tanítók jutalomképpen egy népdalkötetet kaptak. Azok a versenyzők, akiknek kisebb testvéreik vannak, kaptak egy-egy mondókás könyvet is. A szervezők azt is hozzátették, hogy eddig ezt a vetélkedőt hatodik osztályos gyerekek között szervezték, de ilyen jól felkészült csapatokkal ritkán találkoztak. Megdicsérték mind a két iskola diákjait, hiszen élményben, játékban, tudásban, ügyességben gazdag hetet zártak.

        Pálffy Lilla-Izabella tanítónő      


Küküllő néptánccsoport - Bögöz

Szeptember 29-e, őszi vásár Székelyudvarhely

Pénteken délután iskolánk "Küküllő" néptánccsoportja - többnyire a bögözi VII. osztályos diákok - ellátogatott a székelyudvarhelyi őszi vásárra, ahol a Dzsungel melletti minifocipályán székelytánccal lépett színre. Két diákunk élménybeszámolóját olvashatják: 

   "Péntek délután felültünk a buszra és elindultunk Udvarhelyre. Nagyon izgatottak voltunk, hogy újra táncolhatunk, hiszen már tavaly is itt léptünk fel.

   Megérkeztünk a vásárra, és akkor tájékoztattak minket, hogy mi vagyunk az első fellépők. Viszonylag jól táncoltunk, csak egy-két baki volt benne. De az is olyan volt, mintha a koreográfia lenne. Miután végeztünk, megkínáltak kaláccsal és vízzel. Még egy csoportképet is készítettünk a rendezővel. Nagyon lelkesedtünk, hiszen úgy volt, hogy elmegyünk pizzázni, de csalódottak lettünk, mert ez elmaradt. Aztán elmentünk a sportcsarnokba (ingyen jeggyel), ahol mellesleg ugyanaz volt mint tavaly. Majd körbe mentünk a vásáron, ahol nagyon sok szép kézműves dolgot láttunk.

   Aztán hazamentünk a busszal."

 

 

 Keintzel Fanni

 Gothárd Tamara